Adrian Piper: Funk Lessons

(Adrian Piper: Funk Lessons)
Adrian Piper / USA, 1983
anglická verze, anglický komentář, 90 min

Proč jsou bílí lidé lhostejní k funkové hudbě?
uvádí: Mats Stjernstedt

Adrian Piper je konceptuální a politická umělkyně, která se ve své tvorbě věnuje rasismu, xenofobii, genderovým a třídním problémům. Od 70. let dává najevo svou uměleckou opozici vůči patriarchální kultuře přímými akcemi, při nichž svým zjevem i chováním provokuje otázky týkající se konvencí a norem ve veřejném prostoru. Funk Lessons tvoří nahrávka pořízená z divácky interaktivní performance, kterou Piper podnikla na University of California v roce 1983. Toto video, na němž se s Piper podíleli ještě S. Samore a T. Oden, je věnováno ambivalentní pozici hudby a tance afroamerické dělnické třídy. Během performance umělkyně učila diváky jak poslouchat tuto muziku, a jak se na ni pohybovat. Unikátní projekci Funk Lessons uvede Mats Stjernstedt, ředitel švédské nadace pro současné umění Index. Index a tranzit.cz. děkují Susanne Maertens a Elisabet Klotz z The Adrian Piper Research Archive v Berlíně za povolení k projekci.

Ve spolupráci s iniciativou Tranzit (www.tranzit.org), kterou podporují Česká spořitelna a.s., Erste Bank Group, Slovenská spořitelna a.s. a Index – The Swedish Contemporary Art Foundation www.indexfoundation.se.

Mojekino.cz