California dreamin (bez konce)

(California dreamin (nesfarsit))
Cristian Nemescu / RO, 2006
rumunsky / anglické titulky / simultánní překlad do češtiny, 155 min

V květnu 1999 jede přes Rumunsko vojenský vlak NATO, mířící na srbské hranice, kde mají být instalovány radary monitorující srbsko-kosovský konfl ikt. Chlapský a korektní kapitán Jones narazí na nepřekonatelnou překážku v podobě mazaného a lehce mafi ánského přednosty jedné zapadlé zastávky, který nechá transport odstavit na vedlejší kolej. Pro vesničany je zastávka Američanů podnětem k přemýšlení o tom, jak z dané situace co nejvíc vytěžit. Detailní rozehrání situací a výstižné psychologické postřehy daly spolu s ironickou zkratkou základ působivé tragikomedii s pronikavou kritickou refl exí v rovině komorní i společenské.

Mojekino.cz