Andrea Deplazes + Joseph Schwartz | přednáška

Andrea Deplazes + Joseph Schwartz | přednáška

(Andrea Deplazes + Joseph Schwartz)

německy / simultánní překlad do češtiny, 90 min

Andrea Deplazes, Battlefield Architecture - strategies for resistance
Andrea Deplazes diplomoval v roce 1988 na ETH v Zürichu. V témže roce založil vlastní architektonickou praxi (společně s Valentinem Bearthem). Profesorem architektury a konstrukce na ETH se stal v roce 1997. Architektura je pro A. Deplazese prolínáním plánu a praxe. Ve svých publikacích ukazuje cesty ke konkrétním realizacím návrhů. Jednou z jeho nejúspěšnějších publikací je velká „příručka“ nazvaná „Architektur konstruieren. Vom Rohmaterial zum Bauwerk. Ein Handbuch“, která vyšla německy ve třech vydáních a byla rovněž přeložena do angličtiny.

Joseph Schwartz, Vizualizace vnitřních sil při navrhování konstrukcí
Jak vznikají stavby, u nichž nerozeznáme, zda tu byla nejdříve architektonická myšlenka, nebo konstrukční návrh? Odpověď na tuto otázku budeme sledovat z pohledu stavebního inženýra, a přitom budeme kriticky pozorovat vývoj vědy o stavebním inženýrství v posledních dvou stoletích a její důsledky pro vzdělávání a praxi. Spolupráci architekta a inženýra lze výrazně podpořit odlišnou vědeckou interpretací jejich činnosti, a to tak, že se jejím středem stane vizualizace vnitřních sil. Ukážeme si to na zdařilých příkladech, na nichž se přednášející zásadně podílel. Joseph Schwartz vystudoval na vysoké škole technické v Curychu (ETH Zürich). Později v roce 1989 získal titul doktora technických věd, přičemž byl za svou disertační práci oceněn stříbrnou medailí vysoké technické školy ETH v Curychu. Spolupracoval s významnými osobnostmi, jako je např. Dr. R. P. Frey nebo Prof. Dr. P. Marti. Byl spolumajitelem projekční kanceláře Frey&Schwartz a založil projekční kancelář Dr. Schwartz Consulting. V roce 2007 byl jmenován řádným profesorem na vysoké škole technické ETH v Curychu.

Přednáška je v němčině, tlumočena do češtiny, pro všechny zdarma.

Mojekino.cz