Algoritmus

Algoritmus

(Algorithm)
Fanny Zaman / B, 2015
anglicky / francouzské titulky, 38 min

Belgická vizuální umělkyně Fanny Zaman je autorkou trilogie dokumentárních esejí, ve které zkoumá narůstající abstraktnost světa financí a obchodu. Neosobní kamera klouže po naleštěném povrchu kancelářských budov stejně neproniknutelných jako nesrozumitelný algoritmus globálních finančních transakcí. Místy roboticky nelidský ženský hlas přepíná mezi odborným diskurzem a osobní perspektivou. Slova se proplétají s obrazem ve stále složitějších vazbách.

Související odkazy:
ČSFD.cz

Mojekino.cz