Alpi

Alpi

(Alpi)
Armin Linke / D, 2011
anglicky, německy / anglické titulky, 64 min

Snímek je výsledkem sedmiletého pátrání režiséra Armina Linkeho a zaměřuje se na soudobé vnímání alpské krajiny a na vzájemné porovnávání míst a situací napříč osmi národy mluvícími čtyřmi jazyky. Filmaři podnikli v alpském regionu mnoho cest, které je paradoxně zavedly až do Dubaje. Díky svému specifickému půvabu a důležitosti, které Alpy pro životní prostředí mají, jsou ve filmu vnímány i jako klíčové místo pro pozorování a zkoumání složitosti sociálních, politických a ekonomických vztahů. Podle režiséra jsou Alpy v dnešní době vnímány jako symbol modernosti a iluze. Armin Linke je filmař, fotograf i multimediální umělec, který využívá různá média k tomu, aby mazal hranice mezi realitou a fikcí. Alpskému prostředí se věnuje i v jiných projektech. Jeho instalace současné alpské krajiny získala ocenění na 9. ročníku Benátského bienále i na festivalu filmů o architektuře ve Štýrském Hradci. Film se promítal na bienále v Benátkách v roce 2014.

Uvádíme s krátkým předfilmem:
Transformace – Výpary – Melanosis
CZ 2017, 7 min, Michal Kindernay, bez dialogů
Krátký filmový snímek si pohrává s tématy zneužívání přírodních zdrojů, jejich proměny v různé formy energie a odkazu (nejen) industriální architektury. Hlavním námětem je voda a její transformace a podoby během oběhu v sice přirozeném, ale civilizací pokřiveném cyklu. Popelová, “černá“, velmi znečištěná voda, vytékající z jedné z mosteckých elektráren, je symbolicky jednou z přísad, které způsobují chybu v systému a narušují uzavřený kruh přirozeného souladu s přírodními zákonitostmi. Exploatace přírodních zdrojů a jejich následná přeměna v nečistou energii, spojená s mnoha vedlejšími účinky, ústí v nenávratnou disharmonii. Další neekologické složky v komplexním průmyslovém řetězci navíc působí trvalé poškození ekosystémů a duchovní dezorientaci člověka. Film s volným narativem je strukturován do několika minimalistických obrazů s určitým analogickým řádem. Obrazy černé popelové vody střídají záběry temných vod, utopického industriálního chrámu, vodních děl a vodní dopravy. Energii přírodní i uměle vytvářenou, výjevy průmyslové, přírodní i generované prolíná všudypřítomný pocit plíživé úzkosti. Film vznikl v koprodukci Kruhu a MyStreet Films a byl natočen speciálně pro festival architektury Den Architektury 2017.

Související odkazy:
Oficiální web

Mojekino.cz