Andreas Gursky: Long Shot Close Up

Andreas Gursky: Long Shot Close Up

(Andreas Gursky: Long Shot Close Up)
Jan Schmidt-Garre / D, 2010
německy / anglické titulky, 60 min

Dva roky doprovázel režisér Jan Schmidt-Garre Gurského při práci na projektu „Hamm, Bergwerk Ost“. Toto dílo zachycuje řetízkovou šatnu, kde si horníci zavěšují na háky své špinavé pracovní oblečení předtím, než si jdou obléci své civilní šaty. Vidíme v něm černou místnost připomínající obrovskou netopýří jeskyni, místo, které se jeví, jako by je obývalo spíš nějaké zvíře než člověk. Gursky výsledný snímek sestavil z několika fotografií, aby ukázal detailní pohled na zavěšené oděvy tak, jak jej vnímáme ve skutečnosti. Dokument diváka seznamuje s celým tvůrčím procesem a sleduje cestu vzniku fotografie od počáteční fáze, kdy si fotograf vybírá vhodný motiv pro fotografování, až do jejího konečného cíle, kdy končí ve sbírce ukrajinského sběratele umění Viktora Pinčuka. Gursky tu zároveň velmi ochotně a otevřeně popisuje technické i estetické pojetí své umělecké tvorby.

Uvádíme s krátkým předfilmem:
Transformace – Výpary – Melanosis
CZ 2017, 7 min, Michal Kindernay, bez dialogů
Krátký filmový snímek si pohrává s tématy zneužívání přírodních zdrojů, jejich proměny v různé formy energie a odkazu (nejen) industriální architektury. Hlavním námětem je voda a její transformace a podoby během oběhu v sice přirozeném, ale civilizací pokřiveném cyklu. Popelová, “černá“, velmi znečištěná voda, vytékající z jedné z mosteckých elektráren, je symbolicky jednou z přísad, které způsobují chybu v systému a narušují uzavřený kruh přirozeného souladu s přírodními zákonitostmi. Exploatace přírodních zdrojů a jejich následná přeměna v nečistou energii, spojená s mnoha vedlejšími účinky, ústí v nenávratnou disharmonii. Další neekologické složky v komplexním průmyslovém řetězci navíc působí trvalé poškození ekosystémů a duchovní dezorientaci člověka. Film s volným narativem je strukturován do několika minimalistických obrazů s určitým analogickým řádem. Obrazy černé popelové vody střídají záběry temných vod, utopického industriálního chrámu, vodních děl a vodní dopravy. Energii přírodní i uměle vytvářenou, výjevy průmyslové, přírodní i generované prolíná všudypřítomný pocit plíživé úzkosti. Film vznikl v koprodukci Kruhu a MyStreet Films a byl natočen speciálně pro festival architektury Den Architektury 2017.

Související odkazy:
Oficiální web

Mojekino.cz