PŘIHLÁŠKA - AEROKRAŤAS 2015

Základní údaje

Název filmu:
Jméno a příjmení autora filmu:
Formát, na kterém je film dodán:
(AVI (PAL), MOV (PAL), DVD-Video)

Datum odeslání filmu přes službu uschovna.cz na e-mailovou adresu pořadatele (mirek.vels@kinoaero.cz):

Kontakt

E-mail:
Telefon:
Adresa:

Prohlášení

"Jsem si vědom, že celá soutěž (všechny kategorie) je určena výhradně pro autory nezávislých filmů a studentských filmů."

Garance ošetření autorských práv

"Prohlašuji, že jsem vlastníkem zvukového nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého či jiného výkonu a že k nim vlastním veškerá autorská práva a že ta nejsou zcizena jinému autorovi. Potvrzuji, že mám ošetřenu otázku autorského práva v případě, že nejsem vlastníkem zvukového nebo zvukově obrazového záznamu uměleckého či jiného výkonu a prohlašuji, že zmíněné smluvní ošetření proběhlo se všemi zúčastněnými stranami (jako je autor původního uměleckého díla, jeho vydavatel, autorské organizace zastupující daného autora atp.)"

Jméno, příjmení a podpis osoby, která film do soutěže přihlašuje a garantuje ošetření autorských práv (u filmů autorů ve věku 8-15 let přihlašuje film zákonný zástupce autora):

Jméno a příjmení:
Adresa trvalého bydliště:

Soutěžní kategorie

Film do 7 minut – volné téma
Film do 7 minut – zadání
Minutky – film do 60 vteřin
Film do 7 minut – autoři ve věku 10–15 let

Fotografie z filmu

Max. velikost 5MB:

Technické údaje k filmu

Rok výroby:

Délka v min.:

Režie:

Obsazení:

Krátký popis filmu (cca. 350 znaků s mezerami, text s diakritikou!):

Mojekino.cz