Aeroškola

O Aeroškole

Vítej na stránkách věnovaných všem aktivitám, které organizuje kino Aero ve spolupráci s kinem Světozor a Biem Oko pro aktivní děti, pro základní či střední školy se zájmem o projekce v kině, ale hlavně pro všechny ty, kdo mají chuť se filmově vzdělávat, ať už sledováním filmů nebo jejich samotnou tvorbou.

Za několik let provozu kina Aero a později kina Světozor se naše nabídka rozšířila do několika kategorií týkajících se těch nejmenších dětí, studentů základních či střední škol nebo rodičů s dětmi. Aktivity jsou řazeny dle jednotlivých sekcí, kde byste si měli vybrat, co vás zajímá. Pokud máte nicméně jakékoliv otázky nebo vám je něco nejasné, obraťte se na kontakty uvedené níže.

Navštivte aeroškolní web www.aeroskola.cz, kde najdete mimo jiné aktuální informace o všech programech pro školy i veřejnost, program Aeroškoly na celý měsíc, fotogalerie a kontakty.

Charakteristika Aeroškoly

Programy Aeroškoly pro děti, mládež a školy se zaměřují zejména na audiovizuální výchovu a z velké části také na výtvarnou výchovu (výtvarné dílny, plakáty, programy pro nejmenší). Dále se v mnohých aktivitách pracuje metodami dramatické výchovy, některé programy Filmu aktivně se dotýkají témat literární, mediální i občanské výchovy. Obecně lze edukační aktivity shrnout jako edukaci umělecko-výchovnou s hlavním zaměřením na audiovizuální kulturu.

Školní i mimoškolní programy jsou připravovány s ohledem na požadavky a nároky současného vzdělávacího systému, které jsou vyjádřeny Rámcovými vzdělávacími programy pro jednotlivé typy škol. Východiskem pro tvorbu našich edukačních programů je především oblast Umění a kultura a průřezové téma Mediální výchova.

Školní vzdělávací programy Aeroškola jsou určeny školám a učitelům jako rozšíření a doplnění výuky, inspirace a odborná pomoc v oblasti audiovizuální výchovy, alternativa k běžné výuce ve třídě.

Mimoškolní aktivity nabízí zájemcům aktivní trávení volného času, rozšíření znalostí a dovedností získaných ve škole, rozvíjení zájmu o filmové umění, podporu autorské tvorby v oblasti filmu, animace a výtvarných činností.

Edukační aktivity v oblasti audiovizuální kultury, které kina Aero, Světozor a Oko provozují, jsou v rámci republiky výjimečné. Týká se to zejména věkového spektra dětí, pro které jsou programy určeny, tématické a typologické rozmanitosti jednotlivých programů a v neposlední řadě i metod, které jsou používány pro práci s žáky a studenty. Některé typy programů nemají v rámci republiky obdoby (Film aktivně).

Hodnotné je i propojení s akademickou sférou – programy jsou připravovány a realizovány ve spolupráci s absolventy a studenty Katedry Výtvarné výchovy PedF UK v Praze, kteří mají odbornou vybavenost a přístup k aktuálním poznatkům a výzkumům v oblasti, což znamená, že programy mají kvalitní teoretické a praktické zázemí. Na republikových i mezinárodních konferencích vždy prezentace edukačních aktivit Aeroškoly, které jsou svázány s akademickým pedagogickým výzkumem, vzbuzuje velký zájem odborníků a učitelů z praxe.

Kontakty

Linda Arbanová
T: +420 608 960 016
E: info@aeroskola.cz

Pro školy

Hledáte kvalitní a originální filmový program pro studenty základních, středních nebo vysokých škol? Chcete prohloubit své znalosti filmu? Rádi byste zabrousili víc do vod filmové výchovy a rozšířili vnímání studentů o svět filmu? Chtěli byste propojit výtvarnou, mediální, hudební, literární, nebo občanskou výchovu s filmem? Potřebujete inspiraci pro svou vlastní výuku? Pak se obraťte na nás. Podorbnější info a aktuální nabídky vzdělávacích programů a workshopů pro školy najdete na našem webu www.aeroskola.cz


Pro děti i dospělé

Proutek se má ohýbat, dokud je mladý, shodne se jistě spousta zahrádkářů. Kino Aero ale také souhlasně pokyvuje hlavou. Proto se rozhodlo nejen pracovat na programu pro dospělého diváka, ale své aktivity rozšiřuje i na ty nejmladší, kteří již vnímají audiovizuální tvorbu a u kterých se jejich hodnotová měřítka právě vytvářejí. K dnešnímu dni organizuje kino Aero několik aktivit pro děti se zájmem o film. Od kurzů filmové animace až po dětský filmový tábor, od projekcí s následnými kreativními aktivitami po splečné projekty pro rodiče s dětmi. Aktuální rozpisy všech kurzů a kroužků, podorbné informace, program workshopů a dalších akcí najdete na našem webu www.aeroskola.cz

načítám…

Mojekino.cz