Film aktivně

Film aktivně

Film aktivně je ojedinělý vzdělávací projekt určený pro školní skupiny. Je určitou obdobou muzejní a galerijní edukace pro školy, probíhá však v kině a zaměřuje se na filmové médium a s ním související témata. Na rozdíl od tradičních školních projekcí, kde je žák v roli pasivního diváka, se jedná o komponované programy, které zapojují žáky a studenty do hry a pomocí nejrůznějších aktivit je vybízejí k tvůrčímu sledování, interpretování a hodnocení filmového díla. Film staví do vztahů s ostatními druhy vizuálního a audiovizuálního vyjadřování, poukazuje na průniky s jinými druhy umění i na jeho zcela specifické rysy. Vysvětluje základní vyjadřovací prostředky filmu, strukturu filmového vyprávění, vznik a výrobu filmu. Snaží se poukázat na místo filmu ve společnosti, na jeho balancování mezi realitou a fikcí, “vysokou a nízkou” kulturou. Programy jsou připravovány a vedeny zkušenými lektory- absolventy a studenty pedagogických fakult.
Návštěvu jednotlivých programů projektu Film aktivně lze využít jako doplněk výuky výtvarné výchovy, mediální výchovy, literární výchovy a pod. Na programy se dá ve výuce dobře navazovat. Kromě samotného programu v sále kina nabízí projekt učitelům i další náměty na navázání ve školní výuce a množství témat ke zpracování v rámci různých předmětů.

Film aktivně obsahuje několik programů pro různé věkové kategorie:
Romeo a Julie
Úvod do problematiky filmového umění, 2. stupeň ZŠ
Amélie
Struktura filmového vyprávění, 8.-9. třída ZŠ, 1.-2. ročník SŠ

Vstupné na všechny programy Filmu aktivně je 90 Kč, pedagogický doprovod zdarma.

Zavřít

Mojekino.cz